Categories
Equipment

Nozzle for press felt (Bép phun rửa chăn): Thông tin ứng dụng

No.Nozzle for press felt (Bép phun rửa chăn):
1.Ứng dụng:
Dùng để vệ sinh chăn ép bằng vòi nước áp lực cao (loại kép).
2.Đặc điểm:
Phương hướng.
Chủng loại bép.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *