Categories
Equipment

Reverse cleaner (Lọc cát nghịch hướng): Chủ điểm thảo luận

Reverse cleaner (Lọc cát nghịch hướng): Thông tin ứng dụng
No.Reverse cleaner (Lọc cát nghịch hướng):
1.Ứng dụng:
Loại bỏ stickies, mực nhẹ.

Reverse cleaner (Lọc cát nghịch hướng): Chủ đề thảo luận
No.Reverse cleaner (Lọc cát nghịch hướng):
1.Bột sợi trung bình:
Đường tạp chất đưa về bột sợi dài.
2.Mỗi ống có van riêng, tháo/lắp/đóng van khi rò rỉ trước khi xử lý.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *