Categories
Equipment

Water tank for rainwater (Hồ tích trữ nước mưa): Thông tin ứng dụng

No.Water tank for rainwater (Hồ tích trữ nước mưa):
1.Tác dụng:
Hồ tích trữ nước nhằm tận dụng nguồn nước mưa hàng năm, tích trữ nước dùng cho sản xuất giấy.
2.Đặc điểm thiết kế:
Có thể thiết kế âm dưới mặt đất, ở vị trí thích hợp theo địa lý nhà máy.
Công suất tuỳ theo nhu cầu nhà máy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *