Categories
Equipment

Crown roll (Lô ép có độ trung cao): Chủ điểm thảo luận

Crown roll (Lô ép có độ trung cao): Một số loại thông dụng
No.Crown roll (Lô ép có độ trung cao):
Các vị trí có thể sử dụng lô ép có độ trung cao:
1.Lô ép giấy.
2.Lô ép keo.
3.Lô ép quang.

Crown roll (Lô ép có độ trung cao): Phương pháp xác định độ trung cao của lô ép
No.Crown roll (Lô ép có độ trung cao):
1.Căn cứ xác định độ trung cao:
Theo thực tế đo lường.
Theo nhà cung cấp.
Theo tiêu chuẩn.
2.Phương pháp xác định độ trung cao theo thực tế:
Dùng một dải giấy than đưa qua cặp ép chạy với tốc độ chậm, sau đó kiểm tra độ đậm nhạt, đồng đều trên toàn khổ rộng giấy có tiếp xúc với khe ép, đánh giá độ trung cao có phù hợp không.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *