Categories
Equipment

Felt tensioning roll (Trục căng chăn ép): Chủ điểm thảo luận

No.Felt tensioning roll (Trục căng chăn ép):
1.Cơ cấu điều khiển:
Điện điều khiển.
Điều khiển bằng khí nén.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *