Categories
Equipment

Press roll (Lô ép): Chủ điểm thảo luận

No.Press roll (Lô ép):
1.Cơ cấu lô ép:
a.Hệ thống khí nén:
Đường dây và bàn điều khiển.
b.Hệ thống dầu thuỷ lực:
Đường dây và bàn điều khiển.
c.Cơ cấu xi-lanh, van, đồng hồ áp lực.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *