Categories
Equipment

Press section rolls (Lô trục phần ép): Chủ điểm thảo luận

Press section rolls (Lô trục phần ép): Một số loại thông dụng
No.Press section rolls (Lô trục phần ép):
1.Lô ép lỗ cạn.
2.Lô bắt giấy.
3.Lô ép chân không.
4.Lô ép có độ trung cao.
5.Lô ép đá.
6.Lo ép guốc.
7.Lô ép khắc rãnh.
8.Lô ép láng.
9.Lô ép phổ thông trơn láng.
10.Trục căng chăn ép.
11.Trục dẫn chăn ép.
12.Trục đàn chăn ép.

Press section rolls (Lô trục phần ép): Sự cố thường gặp
No.Press section rolls (Lô trục phần ép):
1.Các lô ép, lô đỡ, lô dẫn chăn bị dính lô:
Do tình trạng bề mặt lô không tốt.
Lô trục không sạch sẽ, cần tăng cường phun rửa vệ sinh lô trục.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *