Categories
Equipment

Shoe press (Lô ép guốc): Chủ điểm thảo luận

Shoe press (Lô ép guốc): Thông tin ứng dụng
No.Shoe press (Lô ép guốc):
1.Ưu điểm:
Ép giấy đạt độ khô cao.
Ít đứt giấy.

Shoe press (Lô ép guốc): Chủ đề thảo luận
No.Shoe press (Lô ép guốc):
1.Dịch chuyển ép guốc nhằm mục đích gì.
2.Chu kỳ dịch chuyển.
3.Mức độ dịch chuyển.
4.Các bước thao tác để dịch chuyển ép guốc.
5.Khi dịch chuyển ép guốc về phía thao tác (hoặc truyền động) thì vận hành thế nào.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *