Categories
Equipment

Stone roll (Lô ép đá): Sự cố thường gặp

No.Stone roll (Lô ép đá):
1.Lô ép đá bị nứt bên trong, khá sâu:
Đề nghị vá bằng đá và mài sử dụng tạm thời.
Cần mang lô chính đi gia công sau đó thay thế.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *