Categories
Equipment

Coarse screen (Sàng thô): Chủ điểm thảo luận

Coarse screen (Sàng thô): Thông tin ứng dụng
No.Coarse screen (Sàng thô):
1.Công dụng:
Sàng thô dùng để tách và thải tạp chất mịn và thô.
2.Vị trí lắp đặt:
Lắp ở công đoạn trước sàng tinh.

Coarse screen (Sàng thô): Chủ đề thảo luận
No.Coarse screen (Sàng thô):
1.Tạp chất:
a.Tạp chất của sàng thô:
Cát, đá,…
Tạp chất nhẹ, thô như nhựa, thuỷ tinh, mút xốp,…
b.Tạp chất từ đầu ra không hợp cách của sàng thô (phần bột từ đầu ra hợp cách sẽ chuyển đến thiết bị công đoạn sau).
c.Tạp chất có thể đi tới lọc nồng độ trung bình và thành phần hợp cách quay về thủy lực.
d.Thu gom tạp chất sàng thô:
Xây hố lắng cát.
Lắp thùng chứa tạm.
2.Bột cần sàng chọn:
Bột từ đầu quy trình chuẩn bị bột, có lẫn nhiều tạp chất, cần loại bỏ những tạp chất này để nâng cao chất lượng bột và bảo vệ thiết bị công đoạn sau.
3.Nồng độ bột (%):
Khoảng 1.5~2.5 (tham khảo)
4.Kích thước khe sàng/lỗ sàng:
Lỗ sàng/khe sàng thường to hơn so với sàng tinh.
5.Công suất:
Sàng toàn bộ bột giấy của quá trình chuẩn bị bột.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *