Categories
Equipment

Curved screen (Sàng bột kiểu nghiêng với mặt sàng cong): Chủ điểm thảo luận

Curved screen (Sàng bột kiểu nghiêng với mặt sàng cong): Một số loại thông dụng
No.Curved screen (Sàng bột kiểu nghiêng với mặt sàng cong):
1.Công dụng:
Cô đặc bột giấy sau sàng tinh.
Thu hồi nước trắng tách ra từ bột giấy để tái tuần hoàn.
2.Ưu điểm:
Không sử dụng động cơ, tiết kiệm điện năng.
Vận hành ổn định, đơn giản.

Curved screen (Sàng bột kiểu nghiêng với mặt sàng cong): Chủ đề thảo luận
No.Curved screen (Sàng bột kiểu nghiêng với mặt sàng cong):
1.Hướng phun rửa:
Cần hiệu chỉnh hướng phun rửa sao cho trong quá trình vận hành bột không bị bít tắc vào khe sàng.
2.Diện tích lắp đặt thiết bị:
Thiết bị này cần không gian rộng do nhiều đường ống liên kết.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *