Categories
Equipment

Fine screen (Sàng tinh trong sản xuất giấy): Chủ điểm thảo luận

Fine screen (Sàng tinh trong sản xuất giấy): Chủ đề thảo luận
No.Fine screen (Sàng tinh trong sản xuất giấy):
1.Sàng tinh nên dùng mấy cấp sàng.
Sàng 2 cấp/3 cấp kèm deflaker.
2.Tháo lồng sàng kiểm tra:
Khi tháo lồng sàng chú ý vị trí đặt, xê dịch qua lại đúng vị trí chốt.
Kiểm tra bề mặt, độ bám keo, khe mòn, khe bị hở.

Fine screen (Sàng tinh trong sản xuất giấy): Sự cố thường gặp
No.Fine screen (Sàng tinh trong sản xuất giấy):
1.Lồng sàng bị hỏng, rò rỉ, bị dơ:
Do tạp vật cứng làm hỏng lồng sàng.
2.Dòng điện:
a.Khi vận hành sàng tinh có dòng điện tăng cao thì xử lý thế nào.
b.Dòng điện sàng tinh tăng vọt:
Sàng tinh khi vận hành, dòng điện cao khác thường, cần xử lý thế nào.
3.Rotor kẹt rác:
Phụ tải của sàng tăng, nếu belt tuột hoặc mòn, chùng/chạy không tải.
4.Đường rác ra bị kẹt:
Ở vị trí đường kính ống thu nhỏ lại->kẹt rác->kẹt sàng/đứt belt.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *