Categories
System

Approach system (Hệ thống tiếp cận thùng đầu): Thông tin ứng dụng

No.Approach system (Hệ thống tiếp cận thùng đầu):
1.Công dụng:
Dự trữ bột giấy cho máy xeo giấy.
Khuấy trộn bột giấy.
Thêm hóa chất vào hệ thống: Tinh bột, màu, keo phần ướt,…
Sàng lọc bột giấy.
Ổn định áp lực, lưu lượng bột giấy cấp thùng đầu.
Điều chỉnh các thông số khi đổi sản xuất: Định lượng, loại giấy, tỷ lệ phối bột,…
Có lắp van xả nước ngưng phần sấy.
Loại bỏ không khí trong bột giấy.
2.Danh mục thiết bị thông dụng:
Sàng bột.
Lọc bột.
Bơm quạt (fan pump).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *