Categories
System

Canvas guiding system (Hệ thống lái bạt sấy): Chủ điểm thảo luận

Canvas guider system (Hệ thống lái bạt sấy): Thông tin ứng dụng
No.Canvas guider system (Hệ thống lái bạt sấy):
1.Tên gọi khác:
Canvas guiding device.


Canvas guider system (Hệ thống lái bạt sấy): Sự cố thường gặp
No.Canvas guider system (Hệ thống lái bạt sấy):
1.Bạt sấy chạy lệch về một phía / Bạt sấy chạy lệch biên.
Do hệ thống lái bạt sấy không hoạt động.
Cần tạm thời dùng vòi khí gia lực cho bộ lái bạt, và giám sát thêm.
Cần nhanh chóng xử lý tránh bị hỏng bạt sấy.
2.Hệ thống lái bạt sấy không linh hoạt.
Kiểm tra tình trạng vệ sinh: Đường ray (cơ cấu truyền động)
Kiểm tra lực căng bạt sấy, tình trạng bạt sấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *