Categories
System

Cationic starch recirculation (Hệ thống tinh bột cation): Chủ điểm thảo luận

Cationic starch recirculation (Hệ thống tinh bột cation): Thông tin ứng dụng
No.Cationic starch recirculation (Hệ thống tinh bột cation):
1.Ứng dụng:
Cấp tinh bột cho ba lớp bột giấy (kg/tấn).
Lớp mặt.
Lớp giữa.
Lớp đáy.

Cationic starch recirculation (Hệ thống tinh bột cation): Chủ đề thảo luận
No.Cationic starch recirculation (Hệ thống tinh bột cation):
1.Sử dụng:
Cấp theo bao/bồn.
Tăng cường khuấy trộn.
Bơm định lượng: cài đặt lưu lượng theo yêu cầu.
2.Chú ý:
Thêm tinh bột vào bể bột, đường ống các lớp bột.
Tránh tinh bột bị vón cục.
Thêm dạng ướt / bột mịn ( cần sàng tránh tạp chất bám vào các lớp bột).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *