Categories
System

Compressed air system (Hệ thống khí nén): Chủ điểm thảo luận

Compressed air system (Hệ thống khí nén): Thông tin ứng dụng
No.Compressed air system (Hệ thống khí nén):
1.Ứng dụng:
Hệ thống khí nén tạo nguồn khí có áp lực cấp cho máy xeo.
Cung cấp khí nén cho hệ thống dẫn giấy.
Dùng cho vệ sinh giấy vụn trong hệ thống sấy và bề mặt lô sấy.
Dùng cho hệ thống nghi biểu (đóng mở van điện-khí).

Compressed air system (Hệ thống khí nén): Chủ đề thảo luận
No.Compressed air system (Hệ thống khí nén):
1.Áp lực và lưu lượng:
Áp lực và lưu lượng khí nén cần ổn định.
2.Đường xả nước ngưng:
Hệ thống khí nén cần có đường xả nước ngưng tự động.
3.Sử dụng khí nén trong nhà máy giấy:
Đường khí nén cấp vệ sinh và vận hành, như thổi giấy, không cần đi qua bộ sấy khí (air dryer), giảm điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên thổi khí lẫn hơi nước vào lô sấy cũng không tốt vì có thể gây gỉ sét bề mặt lô.
Đường khí nén cấp cho nghi khí (instrument), cần qua bộ sấy khí để tránh hơi nước lọt vào nghi khí làm sai lệch chức năng thậm chí làm hư hỏng nghi khí.
4.Bình chứa khí nén:
Cần lưu ý nguy cơ nổ, bể bình chứa khí nén.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *