Categories
System

Condensate system for dryer section (Hệ thống nước ngưng ở phần sấy): Chủ điểm thảo luận

No.Condensate system for dryer section (Hệ thống nước ngưng ở phần sấy):
1.Nhiệt độ nước ngưng.
2.Bồn chứa nước ngưng:
Cần lắp van và đường ống xả đáy trong trường hợp bơm hỏng.
3.Điểm tách nước ngưng trên đường ống hơi.
Xem xét lắp ống tách nước ngưng trên đường ống hơi cách khoảng 20 mét/ống (tham khảo).
Cần xả nước ngưng sau 1 đoạn ống hơi.
4.Cóc hơi:
Có đường thông qua (đường tắt / by pass).
5.Đồng hồ hơi:
Chọn loại hiển thị m3/h, tổng m3.
Nhiệt độ hơi.
Cách lắp đặt: Theo hướng dẫn của nhà cung cấp (phía trước đồng hồ nên có bộ lọc nước).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *