Categories
System

Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online): Chủ điểm thảo luận

Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online): Thông tin ứng dụng
No.Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online):
1.Công dụng:
Hệ thống phun rửa lắp tại phần sấy để rửa bạt trong quá trình vận hành.
2.Vị trí lắp đặt:
Lắp đặt tại các bạt sấy có tình trạng vệ sinh kém, dính nhiều stickies, mảng bám: Các tổ sấy đầu sau phần ép, hoặc sau phần gia keo.

Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online): Chủ đề thảo luận
No.Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online):
1.Yêu cầu kỹ thuật:
Góc phun cần điều chỉnh hợp lý.
Nước cấp cho hệ thống rửa bạt cần được qua lọc, tránh gây ra tổn hại cho bạt sấy.
2.Số lượng thiết bị:
a.Số lượng:
Cần tối giản số lượng thiết bị, giảm chi phí đầu tư.
b.Vị trí:
Cần lắp đặt thiết bị ở vị trí có nhiều keo, cặn bám lô sấy, thông thường là tổ sấy 1 và tổ sấy sau gia keo bề mặt.

Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online): Sự cố thường gặp
No.Dryer fabric cleaning system (Hệ thống rửa bạt online):
1.Ống mềm bị vỡ:
Do áp lực nước cao và nhiệt độ cao gây vỡ ống mềm.
Xử lý tạm bằng quấn màng nilong, cần theo dõi khi chạy máy.
Phản ánh với ncc và yêu cầu giải pháp.
2.Vệt nước trên bạt lớn, bạt sấy không sạch.
Độ chân không thấp, keo dính không dễ bị hút đi, hiệu quả làm sạch không cao.
3.Sự cố tín hiệu, bộ rửa bạt không chạy.
Báo kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống, mất nhiều thời gian để xử lý.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *