Categories
System

Fabric tensioning system (Hệ thống căng chăn ép): Chủ điểm thảo luận

No.Fabric tensioning system (Hệ thống căng chăn ép):
1.Tiến hành căng chăn ép đến lực căng yêu cầu.
2.Điều khiển bằng điện hoặc khí nén.
3.Khi dừng máy thay thế chăn ép sẽ tiến hành chùng chăn ép, hoặc chùng chăn ép khi dừng máy thời gian dài.
4.Phòng tránh làm hỏng chăn ép do mất điều khiển trong quá trình chạy máy.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *