Categories
System

High consistency bleaching system (Hệ thống tẩy trắng bột giấy nồng độ cao): Chủ điểm thảo luận

High consistency bleaching system (Hệ thống tẩy trắng bột giấy nồng độ cao): Thông tin ứng dụng
No.High consistency bleaching system (Hệ thống tẩy trắng bột giấy nồng độ cao):
1.Ứng dụng:
Dùng để tẩy trắng bột gỗ hoặc các loại bột giấy khác ở nồng độ cao.
Hoá chất tẩy thường dùng hydrogen peroxide.

High consistency bleaching system (Hệ thống tẩy trắng bột giấy nồng độ cao): Chủ đề thảo luận
No.High consistency bleaching system (Hệ thống tẩy trắng bột giấy nồng độ cao):
1.Tuỳ theo thiết kế sẽ có hệ thống vệ sinh nồi nấu theo chu kỳ hoặc dừng máy để vệ sinh định kỳ.
2.Trong quá trình nấu cần lưu ý các thông số quy trình như lưu lượng hoá chất, thời gian phản ứng,…

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *