Categories
System

Insulated pipe system (Hệ thống bảo ôn đường ống): Chủ điểm thảo luận

No.Insulated pipe system (Hệ thống bảo ôn đường ống):
1.Tránh tổn thất nhiệt trên đường ống hơi nước.
2.Bề dày lớp bảo ôn được thiết kế phù hợp theo yêu cầu.
3.Lắp bảo ôn đầy đủ/cóc ngưng, bộ lọc và kiểm tra thường xuyên

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *