Categories
Factory - Office

MCC room (Phòng MCC): Yêu cầu cơ bản

No.MCC room (Phòng MCC):
1.Phòng MCC cần lắp máy điều hoà nhiệt độ, tránh nhiệt độ cao ảnh hưởng đến thiết bị điện.
2.Tránh bị dột nước, ngập nước vào mùa mưa.
3.Lưu ý đường dây điện cần đi dây hợp lý (gạch cho tủ MCC và dây cáp)
4.Số lượng tủ MCC được tính toán và chế tạo hợp lý.
5.Xem xét trang bị thêm quạt gió tăng đảo lưu không khí trong phòng.
6.Phần nền móng cần xây dựng kiên cố, tránh sụt lún.

MCC room of stock preparation system (Phòng mcc hệ bột): Vấn đề thường gặp

No.MCC room of stock preparation system (Phòng mcc hệ bột):
1.Phòng MCC bị quá tải, nhiệt độ cao.
2.Hệ thống điều hoà không khí chưa đạt yêu cầu:
2.1.Đầu nóng của máy điều hoà nằm ở khu vực nhiều bụi, nhiệt độ cao (ví dụ: gần lò hơi, ở khu vực không che nắng,..), xem xét đổi vị trí đặt đầu nóng, ở nơi có bóng mát, sạch sẽ.
2.2.Bụi bám, nhiệt độ môi trường cao ảnh hưởng vận hành của air con (máy điều hoà).
2.3.Cần thường xuyên vệ sinh máy điều hoà.
2.4.Xem xét đổi vị trí đặt đầu nóng, ở nơi râm mát, sạch sẽ.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *