Categories
System

Lighting system (Hệ thống chiếu sáng): Chủ điểm thảo luận

Lighting system (Hệ thống chiếu sáng): Thông tin ứng dụng
No.Lighting system (Hệ thống chiếu sáng):
1.Công dụng:
Cần chiếu sáng nhà xưởng, đường đi, khuôn viên nhà máy,… đủ độ chiếu phủ và cường độ lumen. Đảm bảo cho nhà máy vận hành ban đêm luôn an toàn và thuận lợi.
2.Bóng đèn:
Loại bóng đèn: LED, đèn cao áp, đèn chống cháy nổ,…
Chụp đèn:
Đường dây điện:
Công-tắc đóng / mở.

Lighting system (Hệ thống chiếu sáng): Chủ đề thảo luận
No.Lighting system (Hệ thống chiếu sáng):
1.Sơ đồ bóng đèn:
Vị trí và loại bóng đèn. Lưu ý các vị trí quan trọng và đảm bảo đủ chiếu sáng cho thợ vận hành làm ca đêm một cách an toàn.
Khoảng cách giữa các bóng đèn.
2.Kiểm tra sau lắp đặt:
Cần kiểm tra vào buổi tối xem ánh sáng có đạt yêu cầu hay không.
Có thể dùng bộ đo ánh sáng để có số liệu cụ thể.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *