Categories
System

Lightning arrester (Hệ thống chống sét): Chủ điểm thảo luận

Lightning arrester (Hệ thống chống sét): Thông tin ứng dụng
No.Lightning arrester (Hệ thống chống sét):
1.Công dụng:
Bảo vệ con người và nhà máy trong phạm vi an toàn.
Một số thiết bị dù không bị sét đánh nhưng ở gần khu vực bị sét đánh cũng có thể bị hư hỏng.
Giảm nguy cơ cháy nổ do bị sét đánh.

Lightning arrester (Hệ thống chống sét): Chủ đề thảo luận
No.Lightning arrester (Hệ thống chống sét):
1.Yêu cầu về hệ thống chống sét:
Vấn đề nối đất.
Khu vực cần bảo vệ.
Bán kính bảo vệ của hệ thống chống sét.
2.Số lượng kim thu lôi cần là bao nhiêu:
Một kim thu lôi bảo vệ một toà nhà.
3.Lắp đặt hệ thống chống sét:
Trước khi lắp đặt cần chuẩn bị những gì.
Sơ đồ lắp đặt.
2 ống nối đất có chiều dài = 6 x đường kính ống (tham khảo).

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *