Categories
System

Lubrication oil system (Hệ thống dầu bôi trơn) Chủ điểm thảo luận

No.Lubrication oil system (Hệ thống dầu bôi trơn)
1.Lắp đặt hệ thống dầu bôi trơn máy xeo giấy:
Trước khi lắp đặt cần phân tích hệ thống về các hạng mục sau:
Mức độ kỹ thuật.
Công đoạn có thể phát sinh vấn đề.
Đề xuất phương án phòng tránh sự cố – xử lý sự cố.
Kết quả thử nghiệm đường ống, điểm bôi trơn có bị rò rỉ hay không.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *