Categories
System

Motor control center – MCC (Hệ thống motor truyền động): Chủ điểm thảo luận

Motor control center – MCC (Hệ thống motor truyền động): Chủ đề thảo luận
No.Motor control center – MCC (Hệ thống motor truyền động):
1.Kiểm tra:
Cần phân công thợ điện kiểm tra hệ thống.
Lên danh sách vật tư thay thế cần mua về.
2.Thông số MCC:
Số lượng tủ MCC cần (Xem xét trên công suất hệ thống)
Quy cách MCC
3.Sắp xếp tủ MCC:
Hai hàng tủ MCC quay mặt vào nhau, khoảng cách đạt yêu cầu.

Motor control center – MCC (Hệ thống motor truyền động): Sự cố thường gặp
No.Motor control center – MCC (Hệ thống motor truyền động):
1.Motor quá tải:
Phụ tải motor cao, có thể do thiết bị gặp sự cố, cần thông báo thợ cơ-điện kiểm tra.
2.Motor có tiếng kêu lạ:
Do motor cân chỉnh không chuẩn xác, hoặc bị mòn trục,… cần thông báo thợ cơ-điện kiểm tra.
3.Hộp số:
Bị rò rỉ, cần xử lý.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *