Categories
System

Oil system (Hệ thống dầu nhớt): Chủ đề thảo luận

No.Oil system (Hệ thống dầu nhớt):
1.Trạm dầu, bơm dầu.
2.Đường ống dầu:
Ống đồng: mm.
Các bó ống đi ngang qua máy xeo ở 1 hoặc 2 vị trí (nhằm tiết kiệm không gian).
Cần vệ sinh đường ống đồng: Sau khi lắp đặt, thổi sạch không khí, hơi nước bên trong đường ống, thu hồi dầu tốt, tái lọc sử dụng cho công tác khác.
Kiểm tra bên trong đường ống.
Gửi nhà cung cấp thông số đường ống cần báo giá, bao gồm hạng mục về công lắp đặt.
3.Bộ phân phối dầu.
4.Kính quan sát mức dầu.
5.Tổng số điểm bôi trơn.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *