Categories
Factory - Office

Toilet room (Phòng Toilet): Thông tin cơ bản

No.Toilet room (Phòng Toilet):
1.Vòi nước:
Cần phù hợp cho nhu cầu sử dụng.
2.Van nước:
Dễ mở khi tay dơ ( mở bằng khuỷu tay), tránh dùng loại tay vặn.
3.Vị trí phòng:
Bố trí ở nơi thuận lợi cho thợ vận hành.
Bố trí ở nơi thuận lợi cho nhân viên.

Hits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *