Categories
System

Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy): Chủ điểm thảo luận

Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy): Thông tin ứng dụng
No.Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy):
1.Ứng dụng:
Hệ thống đổi cuộn giấy dùng để cắt băng giấy trên máy xeo và quấn vào trục quấn giấy, cuộn giấy đủ số lượng (chiều dài, trọng lượng) sẽ được xuống máy và chuyển qua máy chia cuộn.
2.Cấu tạo:
Gồm có khung lắp dây cắt ngang băng giấy đang cuốn vào trục cuốn giấy.
Bàn điều khiển
3.Yêu cầu:
Dây cắt giấy cần cứng chắc, dẻo dai, cắt được băng giấy định lượng cao nhất, ví dụ: 300 g/cm2 (tham khảo).
Dây bắn vào khoảng giữa trục cuốn giấy trống và lô reel.
Công tác chuẩn bị dây cắt đơn giản, thao tác an toàn.

Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy): Sự cố thường gặp
No.Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy):
1.Dây cắt không đứt giấy.
2.Dây cắt không kéo giấy vào trục cuốn giấy trống.
Cần chuyên gia của nhà cung cấp hệ thống kiểm tra và hiệu chỉnh.

Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy): Chủ điểm thảo luận
No.Paper roll change system (Hệ thống đổi cuộn giấy):
1.Vận hành:
Khi trục cuốn giấy trên lô reel đã cuốn đủ số lượng giấy yêu cầu, chuẩn bị đổi cuộn giấy.
Khi đổi cuộn, nhấn nút chạy dây cắt giấy theo hướng ngang của máy CD, cắt đứt băng giấy và cuốn mép giấy vào trục cuốn giấy trống.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *