Categories
System

Raw water treatment system (Hệ thống xử lý nước thô): Thông tin ứng dụng

No.Raw water treatment system (Hệ thống xử lý nước thô):
1.Công dụng:
Tiếp nhận nước từ sông ngòi, ao hồ, hoặc nước ngầm, nước nguồn. Thông qua xử lý cung cấp cho nhà máy nguồn nước có chất lượng thích hợp, ví dụ như: Khử khuẩn, khử màu, mùi và các thành phần làm tăng lượng hoá chất sử dụng.

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *