Categories
System

River water filtration system (Hệ thống lọc nước sông): Chủ điểm thảo luận

River water filtration system (Hệ thống lọc nước sông): Thông tin ứng dụng
No.River water filtration system (Hệ thống lọc nước sông):
1.Ứng dụng:
Lắng lọc nước sông ngòi, cung cấp nguồn nước sử dụng được cho nhà máy giấy.
Chủ động nguồn nước cần thiết, giảm tải cho hệ thống xử lý nước thải.

River water filtration system (Hệ thống lọc nước sông): Chủ đề thảo luận
No.River water filtration system (Hệ thống lọc nước sông):
1.Bộ lọc/tấm lọc nước:
Bộ lọc/tấm lọc nước sông bị rách, hư hại.
Cần lấy vật liệu lọc ra, thay tấm lọc khác.
2.Hệ thống hoá chất:
Mức dùng hoá chất cao nhưng chất lượng nước không đạt thì có thể gây ra tác hại:
Máy xeo giấy tiêu hao nhiều phẩm nhuộm mà giấy không ra được màu yêu cầu.
Một số trường hợp chất lượng nước ảnh hưởng đến độ chống thấm của giấy.
Cần chú ý bơm tự động, theo dõi chất lượng nước theo yêu cầu sản xuất.
3.Nhân lực vận hành hệ thống lọc nước sông:
Thợ lắng lọc thô.
Thợ vận hành chính.
Thợ vận hành phụ.

Hits: 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *