Categories
System

Starch applicator for wire section (Hệ thống cấp tinh bột phần lưới): Thông tin ứng dụng

No.Starch applicator of wire section (Hệ thống cấp tinh bột phần lưới):
1.Ứng dụng:
Cải thiện độ bền liên kết giữa các lớp của giấy thành phẩm.
Tăng độ nén vòng, độ bục và độ cứng của giấy.
2.Phương pháp sử dụng:
Vị trí thêm tinh bột: Phần lưới
Lượng sử dụng: kg/tấn giấy
Đặc tính:
Phương thức cấp tinh bột: Dùng vòi phun lắp tại vị trí phun tinh bột, có thể dùng một hoặc nhiều dàn phun tuỳ theo yêu cầu.

Hits: 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *