Categories
System

Steam and condensate system for dryer section (Hệ thống hơi sấy và nước ngưng ở phần sấy): Chủ điểm thảo luận

No.Steam and condensate system for dryer section (Hệ thống hơi sấy và nước ngưng ở phần sấy):
1.Phương thức xông hơi nước như thế nào.
Bao gồm các lô sấy nào?
2.Vận hành:
a.Mở máy/Dừng máy:
Gia nhiệt.
Dừng máy.
b.Khi dừng hơi/cấp hơi trong trường hợp bảo trì hoặc mở máy thì cần chú ý những gì.
3.Thùng tách hơi-nước ngưng:
Áp suất, giữ được nước > 100C do áp suất hơi dư > 1 bar.
Bơm: 1 bơm chạy, 1 bơm dự phòng (spare).
4.Thành phần cấu tạo:
Hệ thống tạo hơi nước ( lò hơi, nhiệt điện).
Hệ thống đường ống hơi, van và nghi khí.
Hệ thống sử dụng hơi nước: Phần sấy giấy và các thiết bị khác.
5.Các chế độ kiểm soát:
M: Van điều khiển trực tiếp.
A: Trong hệ thống cài đặt toàn bộ các giá trị.
R: Giá trị cài đặt thông qua các điều khiển và tính toán khác đưa ra.
C: Đo lường và kiểm soát độ ẩm theo chiều ngang.
6.Các tổ sấy:
Tổ 1: Bao gồm các lô sấy…
Tổ 2: Bao gồm các lô sấy…
Tổ 3: Bao gồm các lô sấy…
Tổ 4: Bao gồm các lô sấy…
Tổ tiếp theo:…

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *