Categories
System

Steam pressure reduction system (Hệ thống ổn định hơi nước): Chủ điểm thảo luận

Steam pressure reduction system (Hệ thống ổn định hơi nước): Thông tin ứng dụng
No.Steam pressure reduction system (Hệ thống ổn định hơi nước):
1.Công dụng:
Giúp hơi nước được ổn định về lưu lượng, nhằm giảm dao động hơi nước trong hệ thống sấy.
2.Lưu trình giản lược:
Bộ lọc > bộ giảm áp > bộ đo hơi.

Steam pressure reduction system (Hệ thống ổn định hơi nước): Chủ đề thảo luận
No.Steam pressure reduction system (Hệ thống ổn định hơi nước):
1.Có nên lắp hệ thống ổn định hơi nước hay không.
2.Có nên thay thế hệ thống ổn định hơi nước bằng van giảm áp không.

Hits: 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *