Categories
System

Steam system for dryer section (Hệ thống hơi sấy ở phần sấy): Chủ điểm thảo luận

Steam system for dryer section (Hệ thống hơi sấy ở phần sấy): Chủ đề thảo luận
No.Steam system for dryer section (Hệ thống hơi sấy ở phần sấy):
1.Nguồn nước:
Hơi cấp lò hơi là nước sạch (nước mềm).
2.Áp lực hơi:
2- 5 kg/cm2 (tham khảo).
3.Lưu lượng hơi, định mức hơi:
m3 hơi/tấn giấy.

Steam system for dryer section (Hệ thống hơi sấy ở phần sấy): Sự cố thường gặp
No.Steam system for dryer section (Hệ thống hơi sấy ở phần sấy):
1.Hơi rò rỉ.
2.Hơi bị giảm nhiệt độ trên đường ống.
3.Dừng máy xeo đột ngột do sự cố:
Cần xả hơi dư khi dừng máy đột ngột.

Hits: 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *