Categories
System

Stock preparation system (Hệ thống chuẩn bị bột): Chủ điểm thảo luận

Stock preparation system (Hệ thống chuẩn bị bột): Thông tin ứng dụng
No.Stock preparation system (Hệ thống chuẩn bị bột):
1.Chuẩn bị bột cấp cho hệ thống xeo giấy từ nguyên liệu giấy.
2.Loại bỏ các tạp chất không cần thiết cho quá trình sản xuất giấy.
3.Ổn định sản lượng và chất lượng bột giấy cấp cho máy xeo.
4.Tăng chất lượng bột giấy ở hệ thống chuẩn bị bột.

Stock preparation system (Hệ thống chuẩn bị bột): Chủ đề thảo luận
No.Stock preparation system (Hệ thống chuẩn bị bột):
1.Trước khi chạy máy cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nào.
2.Thất thoát xơ sợi:
Điểm thất thoát xơ sợi chủ yếu là gì.
Làm sao để kiểm soát thất thoát xơ sợi, bảo đảm chất lượng cấp bột.
3.Thiếu bột cấp cho máy xeo giấy:
Do sàng tinh bị tắc nghẹt.
Các van xả rác hay bị đóng hoặc không kiểm tra được hết trên màn hình DCS.
Tràn bột tại các thiết bị.
Rotor thuỷ lực gặp sự cố, bột xay chậm.
4.Tăng chất lượng bột giấy ở hệ thống chuẩn bị bột:
Tăng tỷ lệ xả tạp chất, sẽ tăng chất lượng bột giấy, nhưng giảm hiệu suất bột.
5.Nâng cấp hệ thống bột:
Ghép thêm thiết bị để tăng công suất hệ thống.
Lắp thiết bị mới để nâng cao chất lượng bột giấy: Thiết bị khử mực, máy nhiệt phân tán.

Hits: 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *