Categories
System

System (Hệ thống): Một số loại thông dụng

No.System (Hệ thống):
1.Hệ thống bảo ôn đường ống.
2.Hệ thống bảo ôn mùa đông.
3.Hệ thống bôi trơn.
4.Hệ thống căng chùng lưới hình thành (lưới xeo).
5.Hệ thống căng dây dẫn giấy.
6.Hệ thống cấp hóa chất online.
7.Hệ thống cấp nước.
8.Hệ thống chiếu sáng.
9.Hệ thống chuẩn bị bột giấy.
10.Hệ thống dẫn giấy / Hệ thống dẫn đuôi giấy.
11.Hệ thống dẫn giấy bằng dây thừng.
12.Hệ thống dẫn giấy chân không.
13.Hệ thống dẫn giấy phần sấy.
14.Hệ thống điều khiển phân phối:
15.Hệ thống điều khiển phân tán (DCS).
16.Hệ thống điều khiển quá trình sản xuất bột giấy và xeo giấy (DCS).
17.Hệ thống ép kết hợp.
18.Hệ thống gia keo và tráng phủ.
19.Hệ thống giấy đứt.
20.Hệ thống hơi sấy giấy.
21.Hệ thống lái lưới.
22.Hệ thống làm mát nước.
23.Hệ thống làm mềm nước.
24.Hệ thống nhiệt phân tán kiểu đĩa.
25.Hệ thống nhiệt phân tán.
26.Hệ thống nước bôi trơn áp lực thấp.
27.Hệ thống nước cao áp.
28.Hệ thống nước làm mát và nước làm kín.
29.Hệ thống nước sạch máy xeo.
30.Hệ thống nước sạch.
31.Hệ thống nước trắng.
32.Hệ thống ổn định hơi sấy.
33.Hệ thống phụ gia hóa chất.
34.Hệ thống phun nước.
35.Hệ thống QCS.
36.Hệ thống sấy giấy.
37.Hệ thống thông gió.
38.Hệ thống thu hồi nước trắng.
39.Hệ thống thuỷ lực và bôi trơn.
40.Hệ thống tiếp cận máy xeo.
41.Hệ thống vệ sinh bạt sấy.

Hits: 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *