Categories
System

Tail threading system for dryer section (Hệ thống dẫn giấy phần sấy): Chủ điểm thảo luận

No.Tail threading system for dryer section (Hệ thống dẫn giấy phần sấy):
1.Phương pháp dẫn giấy:
Sử dụng dây thừng dẫn giấy.
Sử dụng hệ thống dẫn giấy chân không.
2.Cấu tạo hệ thống dẫn giấy bằng dây thừng:
a.Dây dẫn giấy:
Cần khảo sát khe luồn dây thừng trên lô sấy để lựa chọn loại dây dẫn giấy phù hợp.
Kích thước dây dẫn giấy: Đường kính, chiều dài.
Chất lượng dây phù hợp với đặc điểm máy xeo.
b.Puli dây thừng:
Vị trí tấm đế / bản mã (lắp puli):
Dựa trên đặc tính của lô sấy để thiết kế đường đi dây, và vị trí tấm đế thích hợp.
Có thể hàn tấm đế vào khung máy hoặc bắt bulong.
Đo lường khoảng cách với các vị trí theo tiêu chuẩn.
Puli dây thừng đường hồi về đặt ở mặt trong khung máy, đảm bảo an toàn cho thợ vận hành. Tuy nhiên, nếu có thể đặt ở mặt ngoài khung máy sẽ có thêm không gian lắp đặt.
c.Hệ thống căng dây dẫn giấy:
Cần đặt gần máy xeo, khoảng cách tuỳ theo điều kiện nhà máy.
d.Đặt mua hệ thống:
Nên đặt mua toàn bộ hệ thống, do các thiết bị được chế tạo đồng bộ sẽ tốt và ổn định hơn.

Hits: 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *