Categories
System

Thermoelectric power plants (Hệ thống nhiệt điện): Thông tin ứng dụng

No.Thermoelectric power plants (Hệ thống nhiệt điện):
1.Ứng dụng:
Cung cấp điện năng cho nhà máy.
2.Yêu cầu:
Công suất cần thiết kế hợp lý, tránh thiếu hụt. Trường hợp dư công suất có thể kết nối với hệ thống điện quốc gia.
Chú ý các biện pháp an toàn trong quá trình vận hành.

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *