Categories
System

Vacuum system (Hệ thống chân không): Chủ điểm thảo luận

Vacuum system (Hệ thống chân không): Chủ đề thảo luận
No.Vacuum system (Hệ thống chân không):
1.Sơ đồ hệ thống chân không.
2.Dừng hệ thống chân không.
3.Các yếu tố ảnh hưởng hệ thống chân không máy xeo giấy.
4.Số lượng hộp hút chân không.
Tăng số lượng hộp hút hiệu quả hút chân không sẽ tăng.
5.Độ chân không.
6.Lưu lượng.

Vacuum system (Hệ thống chân không): Thông tin ứng dụng
No.Vacuum system (Hệ thống chân không):
1.Công dụng:
Hút nước ra khỏi giấy.
Hút nước ra khỏi lưới xeo, chăn ép.
Tạo chân không cho trục bụng chân không, lô ép chân không, hộp hút chân không.

Vacuum system (Hệ thống chân không): Cấu tạo hệ thống chân không
No.Vacuum system (Hệ thống chân không):
1.Bơm chân không:
a.Công suất bơm/sản lượng theo đơn vị tiêu thụ.
b.Bơm chân không dự phòng:
Lượng chân không chưa sử dụng hết sẽ chuyển qua hỗ trợ các vị trí khác.
c.Độ chân không ở từng vị trí, điều chỉnh bằng van tự động.
2.Nước làm kín bơm chân không:
Cần bơm nước làm kín bơm chân không trong quá trình vận hành.
3.Nước thu được từ hệ thống chân không:
Bơm nước về hồ bể công đoạn trước.
4.Bơm về hố gom nước:
Công suất bơm. (Cần có phao bơm tự động)
5.Hố nước chân không và bộ giảm tiếng ồn:
Cần chú ý vị trí và ống giảm tiếng ồn của hố nước chân không.
6.Thùng tách nước chân không:
Cấu tạo:
Đầu hút ở trên, đầu ra bên cạnh, nước tách được ở đáy.
7.Hố ngâm chân không:
Mức nước luôn cao hơn ống ngâm chân để làm kín hệ thống chân không.
8.Thiết bị tách nước chân không:
a.Trục bụng chân không.
b.Hộp hút chân không:
Hộp hút chân không thấp.
Hộp hút chân không cao.
c.Lô ép chân không.
d.Trục bắt giấy chân không.

Vacuum system (Hệ thống chân không): Sự cố thường gặp
No.Vacuum system (Hệ thống chân không):
1.Hộp hút chân không bị đứng:
Đường ống xả nước bị tắc nghẹt hoặc nước thoát không kịp.
Cần đảm bảo ống xả thông suốt, không làm đọng nước.
2.Góp ý:
Khi hệ thống chân không có vấn đề cần kiểm tra toàn bộ nguồn chân không và đường ống (hệ thống bơm chân không, bàn đỡ chân không, hộp hút nước chân không, trục bụng chân không, lô ép chân không, hộp hút nước từ chăn ép), phát hiện khác thường cần kịp thời xử lý.

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *