Categories
System

Ventilation system (Hệ thống thông gió): Chủ điểm thảo luận

Ventilation system (Hệ thống thông gió): Thông tin ứng dụng
No.Ventilation system (Hệ thống thông gió):
1.Công dụng:
Giảm bớt hơi nước trong nhà xưởng.
Giải nhiệt nhà máy.
Cung cấp nguồn không khí mới vào nhà máy.
Cân bằng áp suất giữa bên ngoài và bên trong nhà máy.
2.Cấu tạo:
a.Quạt thông gió:
b.Cửa thông gió:
Ngoài hệ thống quạt thông gió, vị trí các cửa mở thông gió tự nhiên cũng cần thiết để điều hoà nhiệt độ và lượng không khí trong và ngoài nhà xưởng.
Vị trí cửa thông gió: Nên đặt ở hai đầu nhà xưởng ( nếu chỉ mở một cửa thì hiệu quả không cao).

Ventilation system (Hệ thống thông gió): Một số loại thông dụng
No.Ventilation system (Hệ thống thông gió):
1.Xả gió phần ướt.
2.Thông gió phần ép.
3.Chụp hút.
4.Chiếu sáng bên trong chụp hút.
5.Thông gió chụp hút.
6.Thu hồi nhiệt và xả gió.
7.Xả gió thuỷ lực.

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *