Categories
Factory - Office

Waste paper factory (Nhà máy bột giấy tái chế): Thảo luận

No.Waste paper factory (Nhà máy bột giấy tái chế):
1.Quy trình sản xuất:
Bao gồm đánh tơi giấy phế liệu, giấy OCC thành bột, qua các quá trình lọc, sàng và xeo thành miếng bột giấy và xuất xưởng.

Hits: 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *