Categories
System

Weighing scale – Finishing system (Hệ thống bàn cân – Hoàn thiện): Chủ điểm thảo luận

No.Weighing scale – Finishing system (Hệ thống bàn cân – Hoàn thiện):
1.Vật tư tiêu hao:
Một cuộn giấy cần bao nhiêu vật tư.
2.Máy bao gói:
Đèn cảnh báo do các khả năng nào phát sinh.
3.Dây chuyền bao gói:
Khi công tác cần chú ý vấn đề an toàn gì.
4.Tem dán cuộn:
Các loại giấy khác nhau cần tem dán thế nào.

Hits: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *