Categories
System

Wet end shower system (Hệ thống phun rửa phần ướt): Chủ điểm thảo luận

No.Wet end shower system (Hệ thống phun rửa phần ướt):
1.Kiểm tra:
Kiểm tra tình trạng mài mòn của bép phun rửa chăn ép.
Kiểm tra, chú ý vị trí sử dụng nước thu hồi.
Kiểm tra vòi phun rửa của thùng đầu, trục ngực, trục bụng, dandy hoạt động bình thường.
2.Vệ sinh:
Vệ sinh bép phun tắc nghẹt.
3.Nước cấp:
Kiểm tra độ pH nước cấp vòi phun của toàn bộ hệ thống.
4.Vận hành:
Tránh phun rửa áp lực cao khi chưa chạy lưới, chăn đến tốc độ yêu cầu, vì có thể làm hỏng lưới, chăn.

Hits: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *