Categories
System

Wire stretcher system (Hệ thống căng lưới xeo): Chủ điểm thảo luận

No.Wire stretcher system (Hệ thống căng lưới xeo):
1.Tiến hành căng lưới đến lực căng yêu cầu.
2.Điều khiển bằng điện hoặc khí nén.
3.Khi dừng máy thay thế lưới xeo sẽ tiến hành chùng lưới, hoặc chùng lưới khi dừng máy thời gian dài.
4.Phòng tránh làm hỏng lưới xeo do mất điều khiển trong quá trình chạy máy.

Hits: 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *