Categories
Equipment

Paper threading (Dẫn giấy trong máy xeo): Chủ điểm thảo luận

No.Paper threading (Dẫn giấy trong máy xeo):
Giấy được dẫn qua các bộ phận của máy xeo, từ phần lưới đến phần cuộn lại.
Để dẫn giấy, thường cắt một phần biên giấy bên thao tác để chuyển qua bộ phận tiếp theo, sau khi dẫn giấy thành công mới tiến hành mở khổ giấy đến khổ rộng tối đa (toàn khổ giấy). Một số bước dẫn giấy cơ bản:
1.Dẫn giấy từ lưới xeo qua phần ép:
Dùng vòi khí thổi biên giấy.
Dùng bộ thổi khí biên giấy.
2.Dẫn giấy trong nội vi phần ép:
Dùng vòi khí.
3.Dẫn giấy từ phần ép tới phần sấy đầu.
4.Dẫn giấy từ phần sấy đầu tới phần gia keo:
Nên giữ định lượng và độ ẩm giấy cao.
5.Dẫn giấy từ gia keo tới phần sấy sau:
Biên độ điều chỉnh áp lực hơi nước không được quá cao.
6.Dẫn giấy từ phần sấy sau tới phần ép quang.
7.Dẫn giấy từ phần ép quang tới phần cuộn giấy.

Hits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *