Categories
Equipment

Hand light (Đèn pin): Ứng dụng

No.Hand light (Đèn pin):
1.Đèn pin cho trưởng ca và thợ vận hành đi làm ca đêm.
2.Trường hợp mất điện, có đèn pin cầm tay sẽ rất hữu dụng trong việc kiểm tra thiết bị và di chuyển trong nhà xưởng.

Hits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *