Categories
Equipment

Compressed air piping (Đường ống khí nén): Sự cố thường gặp

No.Compressed air piping (Đường ống khí nén):
1.Đường ống bị rò rỉ:
Có thể hàn altimol nhưng do áp lực cao, hàn xong dễ bị rò rỉ lại.
Cần cắt bỏ phần ống rò rỉ, thay bằng đoạn ống mới.

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *