Categories
Equipment

Sight glass of pump (Kính quan sát mức dầu của bơm): Ứng dụng

No.Sight glass of pump (Kính quan sát mức dầu của bơm):
1.Qua việc quan sát mức dầu, có thể xác định thời điểm châm dầu hoặc thiết lập chế độ châm dầu hợp lý.
2.Quan sát có bị rò rỉ dầu hay không.

Hits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *