Categories
Equipment

Piping for water shower (Đường ống phun nước phần ướt): Sự cố thường gặp

No.Piping for water shower (Đường ống phun nước phần ướt):
1.Đường ống phun nước bị bít tắc:
a.Nguyên nhân:
Do chất lượng nước kém.
Do tạp chất có lẫn trong nước.
b.Phương hướng phòng tránh:
Lắp van nước vệ sinh vòi phun phần ướt, loại bỏ cặn bám bên trong đường ống.

Hits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *